CONTACT US

จริง1.jpg

ที่อยู่ 1201/54 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0972170971
หรือ 02-530-9430
เลขผู้เสียภาษี 0105552124544

  • face-01
  • youtube-01
  • line-01
  • iG-01
Contact

1.

ฝ่ายขายลูกค้า

2.

ฝ่ายขายลูกค้า

3.

ฝ่ายขายลูกค้า

คุณอภินันทน์ เดชะบุญ (โดม)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 15
หรือ 098-534-6288
อีเมล : Apichat@kocomthailand.com

คุณดุสิตรี อิสรากุลลวัฒน์ (อั้ม)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 14หรือ 065-217-8118
อีเมล : Dusitree@kocomthailand.com

คุณนภสร วงค์ชาลี (ฟ้า
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 15
หรือ 065-086-6994
อีเมล : Napason@kocomthailand.com

4.

ฝ่ายบริหาร

5.

ฝ่าย Support(สอบถามการเดินสาย การติดตั้ง)

6.

ฝ่ายวิศวกร งานระบบ สอบถามเรื่อง Diagram

คุณเสาวณีย์ มโนมาศ (ออย)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 11
หรือ 086-577-5757

อีเมล : Saowanee@kocomthailand.com

คุณอาร์ม
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 16
หรือ 094-775-6660
อีเมล : Engineer@kocomthailand.com

7.

ฝ่ายอะไหล่และบริการ(สอบถามเรื่องงานซ่อม)

8.

ฝ่ายบัญชี

9.

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณสุชารดี ดีพร้อม (ยุ่น)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 12
อีเมล : Sucharadee@kocomthailand.com

คุณอรทัย ใจประเสริฐ (อุ้ย)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 12
หรือ 085-812-8520
อีเมล : Oratai@kocomthailand.com

10.

ฝ่ายการตลาด

11.

ฝ่าย Support

ฝ่ายขายลูกค้า

12.

คุณธนะ ทักวงศรี (แฟรงค์)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 16
หรือ 061-881-9991

คุณกันย์สินี เริงสมุทร (เฟิร์น)
โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 13
หรือ 082-960-5335
อีเมล : Kansinee@kocomthailand.com

13.

ฝ่ายขายลูกค้า

แจ้งเปลี่ยน line ใส่คำพูด-01.jpg

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายของ KOCOM

ตัวแทนจำหน่าย KOCOM THAILAND.jpg
ติดต่อสอบถาม