CONTACT US

จริง1.jpg

ที่อยู่ 1201/54 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0972170971

หรือ 02-530-9430 ต่อ 17 , 18

เลขผู้เสียภาษี 0105552124544

Oil.jpg

ฝ่ายการตลาด

คุณเสาวณีย์ มโนมาศ (ออย)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 11

หรือ 086-577-5757

อีเมล : Saowanee@kocomthailand.com

DST2300.jpg

ฝ่ายบัญชี

คุณสุชารดี ดีพร้อม (ยุ่น)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 15

อีเมล : Sucharadee@kocomthailand.com

DST2320.jpg

ฝ่ายการตลาดออนไลน์

คุณกันย์สินี เริงสมุทร (เฟิร์น)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 17

หรือ 082-960-5335

อีเมล : Kansinee@kocomthailand.com

ฝ่ายประสานงาน

คุณธรณ์ภัคอร กีรติพัฒน์เตโช (เฟิน)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 17

หรือ  085-8128520

อีเมล :  Thornpakkaon@kocomthailand.com

แจ้งเปลี่ยน line ใส่คำพูด-01.jpg
  • face-01
  • youtube-01
  • line-01
  • iG-01
รูปพนักงาน-พี่แอน2.jpg

ฝ่ายขาย

ฝ่ายขายลูกค้าโครงการ (PROJECT)

คุณปุณณิฐฐา หนูด้วง (แอน)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 17

หรือ 065-217-8118

อีเมล : Sales-project@kocomthailand.com

DST2278.jpg

ฝ่ายขายลูกค้าตัวแทน

คุณอภินันทน์ เดชะบุญ (โดม)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 17

หรือ 098-534-6288

อีเมล : Apichat@kocomthailand.com

DST2289.jpg

ฝ่ายขายงานโรงพยาบาล,

หน่วยงานราชการ

คุณธนะ ทักวงศรี (แฟรงค์)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 18

หรือ 065-086-6994

อีเมล : Thana@kocomthailand.com

ฝ่ายเทคนิค

คุณเกียรติการ อภิวงศ์ (ทิด)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 14

หรือ 097-090-8499 

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายของ KOCOM

ตัวแทนจำหน่าย KOCOM ล่าสุด-01.jpg
ติดต่อสอบถาม