รายละเอียดสินค้า KOCOM AUDIO DOOR PHONE ภายนอก 1 จุด ภายใน 2 จุด MS-2D + KDP-602AD (สีขาว)

- เป็นระบบอินเตอร์คอม

- สามารถกดกริ่ง เรียกบุคคลภายในได้

- สนทนากันได้ระหว่างภายใน และภายนอก

- ภายใน มี 2 จุด สามารถกดโทรหากันได้

- สามารถกดเปิดประตูไฟฟ้าได้ (กรณีเชื่อมต่อเท่านั้น)

 

รายละเอียด กริ่ง MS-2D
1. กดเรียกเครื่องมอนิเตอร์ภายในบ้านได้
2. ระบบจ่ายไปเลี้ยงจากเครื่อง อินเตอร์คอมภายใน
3. สามารถพูดโต้ตอบได้กับจอมอนิเตอร์ ภายในบ้านแบบสองทิศทาง
4. เวลาที่พูดได้นาน 60 วินาที หรือ 1 นาที
5. เดินสาย 2 Wire
6. วัสดุทามาจาก Metal คงคนแข็งแรง
คุณสมบัติพื้นฐาน ดอร์โฟนภายใน

รายละเอียด อออดิโอโฟน KDP-602AD
1. สามารถพูดโต้ตอบกับกริ่งอินเตอร์คอมภายนอกได้แบบ 2ทิศทาง
2. สามารถปลดล็อคกลอนประตูภายนอกบ้านได้ (กรณีเชื่อมต่อกับชุดล็อคไฟฟ้า)
3. สามารถเดินสายได้ไกล 300 เมตร โดยใช้สายโทรศัพท์ 0.65 mm 6 Core
4. เพิ่มจุดอินเตอร์คอมภายในได้สูงสุด 3 จุดภายใน
5. สีขาว
6. เดินสาย 2 Wire
7. ใช้ไฟ 220 V (สามารถเสียบปลั๊กได้เลย)
8. เป็น intercom พูดคุยกันระหว่างเครื่องภายในได้

KOCOM AUDIO DOOR PHONE ภายนอก 1 จุด ภายใน 2 จุด MS-2D + KDP-602AD (สีขาว)

SKU: MS-2D + KDP-602AD
฿0.00ราคา